Základní informace o Azylovém domu

    Poslání: Oblastní spolek ČČK Svitavy provozuje ve Svitavách Azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje celoročně – 24 hodin denně na nezbytně dlouhou dobu  ubytování a podmínky pro samostatnou přípravu stravy, a v pracovní dny od 7 do 15 hodin pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí matkám   s dětmi, kter&

Nabídka kurzů první pomoci

 

Nabídka kurzů první pomoci OS ČČK Svitavy

Fotografie z AD

Obecné informace o pobytu v AD, smlouva, ceník

Červený kříž Svitavy školil první pomoc na základních školách

Na konci loňského roku obdržel OS ČČK Svitavy, na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. OZ/15/24172, finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč od Pardubického kraje na školení první pomoci na základních školách.

Do projektu se přihlásilo několik základních škol, kde během prvního pololetí bylo vyškoleno v poskytování první pomoci 112 dětí.

CMS Drupal, instalace a nastavení (c) 2008 Ing. Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll