+420 739 633 694 +420 739 633 695
Napište nám svitavy@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Výuka první pomoci

 1. Nabídka kurzů pro děti a mládež
 2. Nabídka kurzů pro dospělé
 3. První pomoc v mobilu

Nabídka kurzů pro děti a mládež

Žáci základních škol mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužcích mladých zdravotníků.

V kroužcích získají základní informace o složení a činnosti lidského těla, o poskytování první pomoci, obvazové technice, polohování a dopravě raněných, o poskytování první pomoci při hromadném neštěstí apod.

Kroužky mladých zdravotníků se však nezaměřují pouze na výuku první pomoci. Děti se v nich dozvědí i o činnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, o životním prostředí apod. Součástí normy Mladý zdravotník II. je i sexuální výchova.

Soutěže Mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva (ve složení velitel + 4 členové). Družstva mohou do soutěže vyslat:

 • základní školy a víceletá gymnázia
 • místní skupiny ČČK
 • dětské organizace či instituce věnující se práci s dětmi a mládeží

Soutěžní družstva jsou složena ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích:

 • I.stupeň:žáci ze 1. - 5. ročníku ZŠ (10 výukových hodin)
 • II.stupeň:žáci ze 6. - 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (16 výukových hodin)

Podmínky pro účast družstva v soutěži:

 • Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů družstva.
 • Soutěžní družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let. Na místě disciplíny se zdržuje ve vzdálenosti, kterou určí rozhodčí stanoviště. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.
 • Družstvo soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

A v čem vlastně družstva soutěží?

 • Praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
 • Doprava postižených
 • Obvazová technika
 • Některé nesoutěží discipliny (znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí Červeného kříže apod.)

1.1.2018 byl spuštěn moderní interaktivní vzdělávací portál www.mladyzdravotnik.cz.

Přihlášky k soutěži, která probíhá každoročně v měsíci květnu, přijímá Oblastní spolek ČČK Svitavy

 

Zdravotník ČČK Junior (20 hodin)

Tato norma je určena pro mládež ve věku 16 - 18 let, studenty středních škol.

Veškeré informace a výukový materiál obdržíte na OS ČČK Svitavy

Nabídka kurzů pro dospělé

První pomoc

1. Základní školení první pomoci, BOZP – absolvent obdrží potvrzení s dobou platnosti na 2 roky, délka kurzu je 4 hodiny, cena za vyškolení jedné osoby činí 1 000,-Kč. (nad deset osob je cena 800,-Kč/osobu)

2. Základy první pomoci, First Aid Basics - kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, kurz je zakončen písemným testem, absolvent obdrží průkaz s dobou platnosti na 5 let, délka kurzu je 12 hodin, cena za vyškolení jedné osoby činí 1 600,-Kč.

3. Základní norma zdravotnických znalostí – kurz je akreditován u MŠMT v rámci DVPP, je určen pouze pro pedagogické pracovníky, absolvent obdrží osvědčení s neomezenou dobou platnosti, kurz je zakončen písemným testem, délka kurzu je 20 hodin, cena za vyškolení jedné osoby činí 2 400,-Kč.

4. Zdravotník zotavovacích akcí - kurz je akreditován u MŠMT v rámci DVPP, pedagogičtí pracovníci obdrží osvědčení s neomezenou dobou platnosti, kurz je zakončen písemným testem, délka kurzu je 41 hodin, cena za vyškolení jedné osoby činí 5 100,-Kč.
Pro nepedagogické pracovníky činí cena za vyškolení jedné osoby 4 100,-Kč, absolvent obdrží průkaz s dobou platnosti na 4 roky, platnost průkazu je po čtyřech letech prodloužena po absolvování 8 hodinového doškolení, jehož cena činí 1 200,-Kč.
Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích, školách v přírodě, lyžařských kurzech apod.

5. Kurz první pomoci sestavený dle vašich požadavků (minimální rozsah 2 hodiny) – cena a obsah kurzu je sjednáván individuálně dle požadavků objednatele.

Další informace o kurzech první pomoci vám budou sděleny na OS ČČK Svitavy.

První pomoc v mobilu

(zdroj:www.cervenykriz.eu)

Aplikaci První pomoc vydal Český červený kříž a je určena pro telefony s OS Android a Apple iOS. Lze ji stahovat i na SD karty.

Členění aplikace v přehledné grafice určují tři základní záložky:NAUČTE SE, V NOUZI a PŘIPRAVTE SE.

Aplikace poslouží tedy nejen jako příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní drobné, jako je přisáté klíště. Dá se totiž využít i jako praktický rádce pro chvíle kdy jde o každou sekundu – součástí jsou postupy urgentní první pomoci krok za krokem, včetně krátkých videí. Tísňovou linku může uživatel vytáčet pří z aplikace stisknutím jediného tlačítka. Uživatelé najdou i praktické rady, jak se chovat při mimořádných událostech typu povodní, extrémního počasí nebo třeba při chřipkové epidemii.

Více o aplikaci...

Studium aplikace však nenahrazuje účast na kurzu první pomoci, neboť neposkytuje možnost praktického nácviku - doporučujeme všem uživatelům účast na kurzu první pomoci.

Aplikace První pomoc je českou verzí programu Universal First Aid App Americké společnosti Červeného kříže. Je plně přizpůsobena českým podmínkám, obsahově odpovídá Standardům první pomoci vydaným ČČK v roce 2012 i IFRC International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011.

 

© autorská práva k aplikaci vykonává Český červený
kříž, jakékoli komerční využití aplikace je zakázáno.

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout zde:

Verze pro Apple iOS

Verze pro OS Android

Náhled screenshotů aplikace
náhled screenshotů
seu logo pk logo sy logo