+420 739 633 694 +420 739 633 695
Napište nám svitavy@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Svitavy

Poslání, cíle a zásady AD

 1. Posláním sociální služby AD
 2. Cíle sociální služby AD
 3. Zásady sociální služby AD

Posláním sociální služby AD je:

 • poskytovat podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci
 • poskytovat pomoc při řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, zaměstnání a nedostatkem finančních prostředků
 • poskytovat podporu k návratu do samostatného plnohodnotného života
 • zvyšovat sebevědomí a soběstačnost což předchází sociálnímu vyloučení

Cíle sociální služby AD jsou pomoc při:

 • posílení rodičovských kompetencí
 • zajištění samostatného bydlení
 • vedení vlastní domácnosti
 • hospodaření s finančními prostředky
 • upevnění rodinných vazeb
 • zařazení se na trh práce
 • získávání a uplatňování sociálních dovedností

Zásady sociální služby AD jsou:

 • dodržování lidských práv, respektování soukromí a uplatňování vlastní vůle uživatelek
 • respektování jedinečnosti každé uživatelky, bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení
 • zajištění sociální služby kvalifikovanými pracovníky
 • dodržování mlčenlivosti a ochrany osobních údajů
 • uplatňování individuálního přístupu ke každé uživatelce
 • spolupráce s jinými organizacemi, které pomáhají vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatelky
seu logo pk logo sy logo